7–8 грудня 2017: ХХІІ Міжнародна наукова конференція “Могилянські читання: Збереження й дослідження культурної спадщини України: люди, ідеї, візії”

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у ХХІІ Міжнародній науковій конференції “Могилянські читання: Збереження й дослідження культурної спадщини України: люди, ідеї, візії”,

що відбудуться

7–8 грудня 2017 р.

Робота конференції буде проходити в наступних секціях:

  • Історичні, джерелознавчі та історіографічні дослідження
  • Археологічні дослідження
  • Охорона пам’яток
  • Реставрація рухомих та нерухомих пам’яток
  • Мистецтвознавчі аспекти вивчення сакральних пам’яток
  • Історія музейництва та пам’яткоохоронної справи

 

Заявки для участі у конференції та матеріали просимо надіслати до 15 листопада 2017 року за електронною адресою: mogyljan_chytan@ukr.net

 

Вимоги до оформлення матеріалів:

Тексти приймаються в електронному варіанті в форматі Word doc або rtf обсягом до 12 тис. знаків, шрифт – Times New Roman. Повинні містити назву, прізвище, ім’я та по-батькові автора (авторів). Посилання на літературу і джерела подаються у квадратних дужках із їхньою наскрізною нумерацією (напр.: [2, 15], де 2 – порядковий номер у списку використаних джерел, 15 – номер сторінки). Ілюстрації подаються окремо у форматі tiff або jpeg.

Окремо слід додати заявку з інформацією про себе – прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посаду, тему доповіді, обрану секцію.

За підсумками конференції буде виданий черговий збірник наукових праць “Могилянські читання”.

Оргкомітет конференції здійснює відбір запропонованих матеріалів, залишає за собою право їхнього редагування та вибіркової публікації.

Умови прийому:

Проїзд, харчування, проживання в готелі – за рахунок сторони, що відряджає.

Телефон для довідок: (044) 406-63-43

Адреса: 01015, м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 8

Оргкомітет конференції

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
StumbleUpon icon
Del.icio.us icon
Digg icon
LinkedIn icon
MySpace icon
Newsvine icon
Pinterest icon
Technorati icon
Yahoo! icon
e-mail icon