АНОНС. XVII Міжнародна наукова конференція “Церква – наука – суспільство: питання взаємодії”

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ’ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА

НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНИЙ ЗАПОВІДНИК “ПЕРЕЯСЛАВ”

УНІВЕРСИТЕТ ГУМАНІТАРНИХ ТА ПРИРОДНИЧИХ НАУК ІМ. ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ

ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ

ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

 

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас до участі у роботі XVII Міжнародної наукової конференції

“Церква – наука – суспільство: питання взаємодії”

Присвячується пам’яті митрополита Євгенія (Болховітінова)

Питання до розгляду:

1. Актуальні питання історії Церкви;

2. Історіографічні, джерелознавчі та археографічні проблеми дослідження історії Церкви;

3. Особистість і Церква: історико-біографічні розвідки;

4. Археологічні дослідження пам’яток церковної старовини;

5. Проблеми вивчення та збереження християнських пам’яток;

6. Міжконфесійні відносини: історико-правовий аспект.

Конференція триватиме з 28 травня по 1 червня 2019 року.

Робочі мови конференції – українська, англійська.

Графік роботи та місце проведення засідань (секцій):

  • 28 травня:

1000–1300 – пленарне засідання;

1400–1800 – робота секцій “Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження” та “Християнська церква ХІХ – початку ХХІ ст.: джерела, історія та історіографія”;

Місце проведення: Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник.

  • 29 травня:

1000–1330 – робота секції “Дослідження та збереження християнських пам’яток мазепинського бароко: теорія і практика”;

Місце проведення: Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК

1400–1800 – робота Круглого столу “Вклади і вкладники в релігійній культурі ранньомодерної України”;

Місце проведення: Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник.

  • 30 травня:

1030–1600– робота виїзної секції “Християнські храми Подніпров’я: історія, археологія, архітектура”;

Місце проведення: Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”.

  • 31 травня:

1100–1500– робота секції “Іван Мазепа і його доба в джерелах”;

Місце проведення: ЦДІАК України.

  • 1 червня:

1100–1600 – робота виїзної секції “Церковна археологія Лівобережної України”;

Місце проведення: м. Чернігів, Навчально-науковий інститут історії, етнології та правознавства ім. О.М. Лазаревського.

 

Матеріали заплановано опублікувати окремим збірником до початку роботи конференції.

Оргкомітет, з метою належної підготовки проведення заходу, приймає заявки установленої форми (додається) на участь у роботі конференції та тексти доповіді, оформлені згідно з вимогами, до 26 квітня 2019 року.

Вимоги до оформлення доповідей:

- доповіді надсилати в електронному вигляді в форматі Word doc або rtf;

- обсяг до 20 тис. знаків (0,5 др. арк.);

- шрифт – Times New Roman, посилання – автоматичні посторінкові;

- до доповіді необхідно додати інформацію про автора (авторів) – прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посада та контактний номер телефону.

 

Наполегливо просимо дотримуватися термінів подання та умов оформлення матеріалів.

Оргкомітет залишає за собою право редагування матеріалів та їхньої вибіркової публікації.

Автори несуть відповідальність за достовірність наведених фактів, повноту та системність висвітлення питань, що досліджують, написання власних імен та географічних назв, посилань на джерела та літературу.

 

Оплата витрат (проїзд, проживання, харчування) – за рахунок сторони, що відряджає.

 

Телефон для довідок: (044) 406-63-27;  е-mail: bolhovitinov@ukr.net

 

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
StumbleUpon icon
Del.icio.us icon
Digg icon
LinkedIn icon
MySpace icon
Newsvine icon
Pinterest icon
Technorati icon
Yahoo! icon
e-mail icon